Evenemang

Senast föregående Evenemang

360 grader Göteborg

Klättra upp i Gamla Vattentornet och se den milsvida utsikten över Göteborg, älven och skärgården. Vid bra väder ser man ända till Vinga Fyr.

30 SEK – 80 SEK

360 grader Göteborg

Klättra upp i Gamla Vattentornet och se den milsvida utsikten över Göteborg, älven och skärgården. Vid bra väder ser man ända till Vinga Fyr.

30 SEK – 80 SEK

360 grader Göteborg

Gamla vattentornet August Kobbs stig, Göteborg

Klättra upp i Gamla Vattentornet och se den milsvida utsikten över Göteborg, älven och skärgården. Vid bra väder ser man ända till Vinga Fyr.

30 SEK – 80 SEK