Gamla vattentornet i Slottsskogen

Tornet som var stängt i över 50 år öppnades  för allmänheten av Aquatoriet 2012! Vattentornet står på Slottsskogens allra högsta punkt som är 88 meter över havet. Byggnaden besitter ett stort kulturhistoriskt värde och är därför upptagen i bevaringsprogrammet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Aquatoriet anordnar visningar för allmänheten under sommarhalvåret enligt datum på startsidan.

Man kan även beställa specialvandringar; för den vuxna publiken på temat ”Att dricka smutsigt vatten eller ren sprit”.  För skolbarn är temat ”Stadens gladaste vatten”. Vandringarna rör sig runt omkring i Slottsskogen. Dessa aktiviteter genomförs endast för grupper och måste förbokas.

Anmäl eventuellt rörelsehinder i god tid så att vi tillsammans kan planera vandringen.

Grupper bokas på tel 073-1815600 eller mail; info@aquatoriet.se