Köpvillkor

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts inte.

Inställda evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. I händelse av detta bör kunden omedelbart kontakta Aquatoriet för frågor och eventuell återlösen av biljetter.

Återbetalning

Om kunden har rätt till återbetalning av biljett skall kunden senast tre månader från evenemangsdagen, meddela Aquatoriet anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden inte rätt till återbetalning.