Våra kärnvärden

Vi tror på en konstnärlig, inspirerande och glädjande upplevelse som leder till positiva associationer och ett ökat engagemang för vår miljö.

Levandegöra kulturarv och kulturplatser

  • Locka till nya konstnärliga upplevelser
  • Uppmuntra till ny kunskap och förändring
  • Öppna nya sinnen

Vi inspirerar genom att använda oss av  teater-, musik- och dansscen i unika miljöer. Vi vill  levandegöra kulturarvet och kulturplatser som tidigare varit otillgängliga och bortglömda för allmänheten. Den som besöker Aquatoriet får nya insikter om livet och lusten till att göra positiva förändringar för sin generation och omvärld.

Värna

  • Förvalta historia och kunskap
  • Skydda miljön
  • Värna om barnens framtid

Vi lyfter fram den lilla människans berättelser och förankrar dem på ett konstnärligt sätt i det stora perspektivet. Den som besöker oss kommer att känna ett engagemang och empati för våra barns framtid och bli en mer medveten världsmedborgare.

Glädja

  • Positiv infallsvinkel
  • Lust till livet
  • Roa, underhålla och förnöja

Med humor och en positiv upplevelse underhåller vi besökarna och ger dem ett minne för livet. Glädja genom att behålla hög kvalité på all verksamhet, både för besökaren och för medarbetarna.

Aquatoriets kärnvärden ska genomsyra hela verksamheten t.ex. marknadsföringen, aktiviteterna och den egna arbetsmiljön för de anställda. Det är viktigt för oss att kärnvärdena tydligt speglas och att det kopplas samman med varumärket Aquatoriet.