En levande kultur- och naturskola där lusten att lära är i centrum.

Aquatoriet är en kultur- och naturskola där läran om vattnet är i fokus. Vi arbetar för att kunna erbjuda pedagogiska aktiviteter för skolor med anknytning till läroplanen. Nedan beskrivs två aktiviteter där ”Lär känna din stad” är bra att börja med och att sedan söka skapande skola medel för det mer omfattande projektet ”spännande vandring om Göteborgs unika vattenhistoria”.

Lär känna din stad!

Klättra upp i Göteborgs äldsta utsiktstorn och blicka ut över staden, älven och havet. Lyssna till den fantastiska historien om Masthuggsborna som plötsligt fick friskt vatten att dricka och kunde bada var 14e dag.

  • Tider: Enligt överenskommelse!
  • Plats: Gamla Vattentornet i Slottsskogen, Göteborg.
  • Resa: Närmast är 60 bussen från Järntorget till hållplats Masthugget.
  • Boka: henrik@aquatoriet.se / telefon 0731-815600

Spännande vandring och projekt om Göteborgs unika Vattenhistoria!

Som förarbete kommer eleverna att tillsammans med läraren skapa ”stadens gladaste vatten” där deras egna tankar om vatten är i fokus. Vandringarna kommer att börja vid Plikta och vidare till brunnen, vattenfallet och lilla dammen. Här berättar vi om Göteborgs vattenhistoria och om vattnets fantastiska egenskaper.

För förskoleklass, årskurs ett och två kommer det att handla mest om vatten och för årskurs tre och fyra blir det mer om Göteborgs spännande historia. Tänkvärt är att vår historia är andra länders nutid. De dödliga vattenbärande sjukdomar som drabbade Göteborgarna på 1600 talet och fram till 1800 talet är många länders situation i dagsläget.

Vandringen fortsätter förbi spännande platser som har med vatten att göra och till sist upp i det vackra vattentornet från 1899. Här uppifrån ser man hela staden, älven och vår vackra skärgård. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en fantastisk källa till inspiration för den konstnärliga själen. Vandringen blir också en inspiration för elevernas egna arbete som utförs hemma i klassrummet och som går ut på att skriva en saga/berättelse. Tider enligt överenskommelse!

Kostnaden är 2900 kr/klass inkl för- och efterarbete (skapande skola medel kan användas)

Kontakta gärna er kultursamordnare/rektor om skapande skola. Ansök gärna hos statens kulturråd med Aquatoriet som medsökande.

Bokning: Ring 073-1815600 eller maila till henrik@aquatoriet.se

VÄLKOMNA!