Gamla vattentornet i Slottsskogen

Tornet som sovit i 50 år ska äntligen öppnas upp för allmänheten av Aquatoriet! Vattentornet står på Slottsskogens allra högsta punkt som är 88 meter över havet. Under tornet finns en vattenreservoar som innehåller 780 000 liter vatten. Byggnaden besitter ett stort kulturhistoriskt värde och är därför upptagen i bevaringsprogrammet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Nu är Tornet äntligen klart efter närmare två års renovering. Aquatoriet kommer att anordna vandringar för den vuxna publiken på temat ”Att dricka smutsigt vatten eller ren sprit”. Hick! Vandringen kommer att börja vid det gamla polishäktet nära Lilla dammen i Slottsskogen, för att sedan slingra sig upp till det gamla Vattentornet högst upp i Masthugget. För barn kommer vandringen att starta från Plikta med temat ”Stadens gladaste vatten”.

Anmäl eventuellt rörelsehinder i god tid så att vi tillsammans kan planera vandringen. Några datum för vandringen ligger ute och fler tillkommer snart!

Grupper bokas på tel 073-1815600 eller mail; info@aquatoriet.se